Administrator

Фотоволтаични централи

„Елмекс груп“ ООД е специализирана в проектирането и изграждането на фотоволтаични централи: за собствени нужди; за комерсиални цели; консултантски услуги. Ние Ви предлагаме: Прединвестиционно проучване и управление на проекти; Идейно проектиране и окомплектоване на инвестиционния проект – ПУП; Проектиране на фотоволтаичната централа – работен проект; Управление на проекта до получаване на Разрешение за строеж; Изграждане […]

Фотоволтаични централи Read More »

Мълниезащитни и заземителни инсталация

Ние екипа на „Елмекс груп“ООД сме специализирана в проектирането на мълниезащитни и заземителни инсталации. Изготвяме проекти за изграждане на: конвенционална мълниезащита – мълниеприемна мрежа; активна мълниезащита – мълниеприемник с изпреварващо действие; заземителни инсталации на сгради и съоръжения; Консултантски услуги за избора на материали; Изготвяне на ценови оферти.

Мълниезащитни и заземителни инсталация Read More »

Външни захранвания на сгради и съоръжения

Изготвяме технически и работни инвестиционни проекти за външни захранвания на сгради и съоръжения, площадкови силови и слаботокови кабелни мрежи като част от тях са: Ел. схеми към ПУП; Трансформаторни подстанции 20/0,4; Кабелни линии и въздушни електропроводи 20; Площадкови и кабелни линии 0,4; Улично и районно осветление; Електрозахранване на басейни.

Външни захранвания на сгради и съоръжения Read More »

Вътрешни сградни инсталации

Изготвяме технически и работни проекти по част Електрическа за жилищни сгради, ваканционни селища, хотели, еднофамилни къщи, магазини, ресторанти, сгради за обществено и административно обслужване, промишлени халета, винарни, музеи, атракциони и др. включващи следните видове инсталации: Силнотокови инсталации: Осветителни инсталации за: Работно осветление; Аварийно и евакуационно осветление; Дежурно осветление; Светотехнически изчисления; Фасадно осветление; Районно осветление. Силови

Вътрешни сградни инсталации Read More »