Фотоволтаични централи

Фотоволтаични централи

„Елмекс груп“ ООД е специализирана в проектирането и изграждането на фотоволтаични централи:

  • за собствени нужди;
  • за комерсиални цели;
  • консултантски услуги.

Ние Ви предлагаме:

  • Прединвестиционно проучване и управление на проекти;
  • Идейно проектиране и окомплектоване на инвестиционния проект – ПУП;
  • Проектиране на фотоволтаичната централа – работен проект;
  • Управление на проекта до получаване на Разрешение за строеж;
  • Изграждане и въвеждане в експлоатация.