Периметрова охрана

Периметровата охрана е необходима за защита на големи площи, промишлени и търговски обекти, както и  обекти със стратегическа и критична инфраструктура като летища, електрически централи, затвори, военни обекти, посолства и др. Системите за периметрова охрана ефективно защитават охранявания периметър, като откриват нарушителя на границата на обекта, изпращат информация в реално време до центъра за мониторинг […]

Периметрова охрана Read More »