№96 гр.Несебър, м.“Акротиря“

“Апартаментен хотел с обекти за общ.обслужване в УПИ I - 113, кв.3 (ПИ 51500.510.113), по плана на гр.Несебър, м.“Акротиря“ - Етап 1 – сгради А и Б, Етап 2 -сгради В и Г, Етап 3 – сгради Д и Е