№85 м.“Кокалу“”

“Жилищна сграда за сезонно обитаване в УПИ IV-76, кв.10(ПИ 51500.510.166), по плана на гр.Несебър, м.“Кокалу“”