№61 ТП „Помпа 5“

Реконструкция на ТП „Помпа 5“ с обособяване на търговско мерене на страна 20kV – Производствена база на „Черноморски солници“ , гр.Бургас