№5 МОЛ Галерия, гр.Бургас“

„Изграждане на мълниезащитна и заземителна инсталация на МОЛ Галерия, гр.Бургас“