№3 “Ваканционен комплекс ЕМБЕРЛИ”

“Ваканционен комплекс ЕМБЕРЛИ”, ПИ 44094.502.278/ УПИ IV-239, 260, кв.5/, с.Лозенец, общ.Царево