№2 с.Безмер, община Тунджа"

"Изграждане на мълниезащитна инсталация на фотоволтаична централа", УПИ II-64, землище на с.Безмер, община Тунджа"