№16 "The Hill Club"

"Апартаменти за сезонно ползване "The Hill Club" в имот №201013, м."Юрта балкана", землище на гр.Несебър, община Несебър" - етап 1 Изграждане на БКТП "2", 20/0,4kV 2х800kVA Кабел 20kV за захранване на БКТП "2", 20/0,4kV 2х800kVA, изтеглен в нова тръбно-канална мрежа. "Външно ел.захранване – кабелна мрежа НН” Изграждане на районно осветление