№123 гр.Свети Влас-Юг, общ.Несебър

„Жилищна сграда с апартаменти, подземни паркоместа, летен бар и басейн“ в УПИ VIII-7052, кв.34 по плана на гр.Свети Влас-Юг, общ.Несебър /за админ.адрес к-с „Порто Парадизо“, гр.Св.Влас/ - промяна по време на строителство