№11 с.Кошарица

“Преработка по време на строит.сграда под тенискорт в компл.жилищни сгради в имот 21191, м.Уруч енде, с.Кошарица