РЕФЕРЕНЦИЯ от ДП "Пристанищна инфраструктура"

ДП "Пристанищна инфраструктура" клон - ТП Пристанище Бургас издава настоящата референция  в уверение на това, че фирма "ЕЛМЕКС ГРУП" ООД - гр.Бургас е изготвила технически инвестиционни проекти, част Електрическа за обект: Реконструкция и модернизация на външно ел.захранване и вътрешна разпределителна мрежа Ср.Н. на Приатанище Бургас.