Референции „ДРАКАР“ ООД

От „ДРАКАР“ ООД - Настоящата референция се издава на „ЕЛМЕКС ГРУП“ ООД в уверение на това, че същия e изготвила технически инвестиционни проекти за обект - „Сграда със смесено предназначение“ в УПИ I, кв.12, по плана на к-с “Лазур“, гр.Бургас – I, II и III етап с РЗП 10800 кв.м – част силови, осветителни, слаботокови инсталации и системи за сигурност