Референции „ВЕНИД“ ЕООД

Настоящата референция се издава на фирма „ЕЛМЕКС ГРУП“ ООД - гр.Бургас в уверение на това, че същата e изготвила технически инвестиционни проекти - „БКТП 1х1250kVA, Кабели 20kV и кабелна мрежа НН за обект: „Комплекс жилищни сгради, външен басейн и бистро – к-с „Олимп“ПИ 11538.502.20 по КК на гр.Св.Влас, Община Несебър (УПИ VII-6002, кв.2 по ПРЗ на гр.Св.Влас-юг)“.