Референции „БСА“ ООД

От „БСА“ ООД - Настоящата референция се издава на „ЕЛМЕКС ГРУП“ ООД в уверение на това, че същия e изготвила проект по част Електрическа – силови, осветителни и слаботокови инсталации за обект - „Реконструкция на Администартивно – кухненски блок на ОДЗ №14 „Изгрев“, к-с „Изгрев“, гр.Бургас“ с РЗП 490 кв.м – част силови, осветителни, слаботокови инсталации и системи за сигурност.