Референции ОУ „Антон Страшимиров“

Училище ОУ „Антон Страшимиров“ с адрес гр.Бургас, ж.к.“Славейков “ до бл.28 , ЕИК:000048041 издава настоящата референция на фирма „ЕЛМЕКС ГРУП“ ООД - гр.Бургас, ЕИК: 147100948 в уверение на това, че същата е изготвила технически инвестиционни проекти част Електрическа за обект: Аварийно и евакуационно осветление на ОУ „Антон Страшимиров“ гр.Бургас