Звукоизолация и Архитектурна акустика

Фирма „Елмекс груп“ ООД предлага на Вашето внимание своя нов проект - „Звукоизолация и Архитектурна акустика“.

Системи за звукоизолация“ - включва звукоизолация на жилищни сгради, промишлени предприятия и специални помещения.
Всяка сграда, била тя жилище, хотел, офис или за обществени цели, се нуждае от ефективна звукоизолация. От една страна, това са конструктивни мерки, целящи затихване (поглъщане) на звука при преминаването му през стените и пода, а от друга взимане на мерки за поглъщане на звуковите вълни в самото помещение. Това се постига чрез покриване на стените и тавана със специални звукопоглъщащи покрития, които не позволяват или силно намаляват обратното отразяване на звуковите вълни към вътрешността на помещението.

Звукоизолацията в жилищните сгради е проблем, тъй като в голямата част от тях не са взети необходимите мерки по време на строителството, а след това са необходими много повече средства за постигане на комфорт.

Архитектурана акустика“ се занимава със закономерностите на разпространението на звука в помещения и сгради.

Във всяко помещение съществува пряк звук - това е звукът, който идва директно от източника и отразен звук, който достига до слушателя след отразяване от различните повърхности - ограничаващи помещението (стени и под), или намиращи се в него (мебели и други предмети). При сумирането на прекия и отразен звук в помещението вследствие на интерференцията се сформира звуково поле с определени нива на звуковото налягане в отделните точки от обема.

Изискванията за различните видове зали се отличават значително едни от други:

- Проникнал шум най-високи са изискванията при концертните зали, където допустимия шум е 25 dB(А), а най-ниски-при многоцелевите зали-40 25 dB(А).

- Оптимално време на реверберация - при сравним обем то е най-ниско в аудиториите и класните стаи, следват драматичните театри и многоцелевите зали, залите за опера, и е най-голямо в концертните зали.

Очаквайте новини, относно новия проект на сайта и страницата на „Елмекс груп“ ООД