Видеонаблюдение

Видеонаблюдение

Проектираните системи за видеонаблюдение биват аналогови, полуцифрови и цифрови, в зависимост от типа на използваното оборудване.

  • аналогови- състоят се от определен брой аналогови камери, възпроизвеждащи изображението устройства (монитор) и записващо устройство.
  • полуцифрови- състоят се от определен брой аналогови камери, възпроизвеждащи изображението устройства (компютър), записващо устройство-DVR(дигитален видеорекордер) и комутатор (switch).
  • цифрови- състоят се от определен брой цифрови камери, възпроизвеждащи изображението устройства (компютър) и комутатор (switch).

Системите за видеонаблюдение трябва да отговарят на изискванията на Наредба №4 за проектиране, изграждане и експлоатация на електрическите уредби в сгради.