Аварийно-оповестителна инсталация

Аварийно-оповестителна инсталация

Проектираната система за гласово оповестяване се състои от контролен панел, поддържащ линии, към които се включват високоговорители. Към контролния панел е възможно да бъде свързан ръчен микрофон, чрез който се предават директни гласови съобщения. Могат да бъдат разширени допълнително и с допълнителни панели, които се свързват към основният контролен панел.

Системата за гласово оповестяване дава възможност да се инструктират намиращите се в защитавания обект хора за действията, които незабавно трябва да предприемат.

При нормални условия оповестителните системи за пожар могат да бъдат използвани и с общо предназначение – реклами, озвучаване, различни моментни съобщения и анонси.

Аварийно-оповестителните системи трябва да отговарят на изискванията на Стандарт EN54-16.